europa4
4c360811-205c-4ade-b5cbd914ffffb8d5
fac
ZRZESZENIE PRACOWNIKÓW
ua-02-1256476-639x852_1473688927098.jpeg
divida-dinheiro-822x543
9be50-inps530x400
Kontrola płac i obliczanie TFR
Gestione pratiche INPS, INAIL agenzia delle Entrate e Camera di Commercio
spory pracownicze

Zespół ekspertów z różnych wysoko wykwalifikowanych sektorów z doświadczeniem

oraz profesjonalizm weryfikują poprawność umów o pracę i odcinków wypłaty, klasyfikację i obliczanie wynagrodzenia oraz istnienie różnic w wynagrodzeniach oraz weryfikację TFR

Możemy zweryfikować najlepsze inicjatywy i strategie w celu zagwarantowania obrony twoich praw i zweryfikować ugodowe rozwiązanie sporu w związku, aw przypadku braku porozumienia rozpocząć proces przed właściwym sędzią pracy.
Najwyższe zaangażowanie oraz najlepsi konsultanci i specjaliści w zarządzaniu INPS, INAIL oraz w biurach Urzędu Skarbowego i Izbie Handlowej.
arton11253
inval
immigrazione6jpg
Zezwolenie na pobyt
imigracja
Prace domowe
Invalidita' civile e indennita' di accompagnamento Legge 104
Praca w domu o określonych cechach stanowi dziedzinę, w której mamy wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną wiedzę
sektor imigracyjny zawsze był w centrum zainteresowania stowarzyszenia zaangażowanego na linii frontu w obronę praw pracowników włoskich i zagranicznych
Obrona osób starszych i najsłabszych jest naszym podstawowym obowiązkiem
fac2

facebook